Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden tarkastella omaan työhön liittyviä kysymyksiä yhdessä koulutetun ohjaajan kanssa, systemaattisesti ja luottamuksellisesti. Tavoitteena on työhön liittyvien haasteiden ratkaiseminen, työssä kehittyminen ja oman työidentiteetin vahvistuminen.

Työnohjauksen keskeiset elementit ovat dialogi ja reflektio. Työskentely tapahtuu keskustellen ja pohdiskellen, ja tarvittaessa voimme käyttää tukena myös esimerkiksi erilaisia harjoituksia. Tavoitteena taas ovat oppiminen ja muutos: usein jo pelkkä omien ajatusten, tunteiden ja haasteiden jakaminen auttaa, mutta pyrkimyksenä on yleensä myös se, että lähestymme työtämme ja tavoitteitamme uudella tavalla.

Voit tuoda työnohjaukseen mitä tahansa työhön liittyviä käytännön kysymyksiä tai laajempia työuraan liittyviä teemoja. Lähdemme etsimään ratkaisuja ja uusia näkökulmia yhdessä, keskustellen, sinun osaamistasi vahvistaen.

Kokemukseni mukaan voimme erottaa toisistaan kaksi hieman erilaista etenemistapaa, varsinaisen työnohjauksen ja valmennuksen:

Työnohjauksessa tavataan säännöllisesti, esimerkiksi muutaman viikon välein, ja tarkastellaan kysymyksiä, jotka kulloinkin ovat ajankohtaisia. Tavoitteina ovat asiakkaan tarpeista lähtevä työssä kehittyminen ja työhyvinvoinnin lisääminen.

Valmennus tai coaching on puolestaan selkeämmin tavoitteeseen suuntautunutta toimintaa. Valmennuksessa tavoitteena voi olla esimerkiksi uuden työpaikan tai uran löytyminen tai vaikkapa opinnäytteen loppuunsaattaminen.

On ihan tavallista, että tuntee tarvitsevansa jonkinlaista ohjausta tai ulkopuolista näkökulmaa työhönsä mutta ei osaa vielä täysin muotoilla, mitä tuolta ohjaukselta tavoittelee. Työnohjauksen aluksi käytetäänkin aikaa sen pohtimiseen, mitä työnohjaus juuri sinun tapauksessasi voisi olla.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta, ota rohkeasti yhteyttä, niin voimme keskustella, olisiko yhteisestä työskentelystämme hyötyä sinulle. Voimme työskennellä suomeksi tai englanniksi.

Voit myös halutessasi lukea lisää työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.